Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij
 REZERWACJA  biuro@villazenobia.pl  

ZARZĄDZANIE PRYWATNOŚCIĄ (RODO) « HOME

ZARZĄDZANIE PRYWATNOŚCIĄ (RODO)

Wywiązując się z obowiązku informacyjnego, wynikającego z

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(DzU UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), zwane RODO, które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest "Villa Zenobia" Karina Gołubowska z siedzibą w Rewalu, adres:

72-344 Rewal, ul. Bukowa 4,

kontakt mailowy: biuro@villazenobia.pl

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych może Pani / Pan uzyskać korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres:

"Villa Zenobia" Karina Gołubowska 
 
72-344 Rewal, ul. Bukowa 4

3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez "Villa Zenobia" Karina Gołubowska w celu zawarcia i realizacji umowy.

4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani / Pana. Innym źródłem pozyskiwania danych mogą być źródła publiczne np. rejestry KRS, CEIDG.

5. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane:

- w celu wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit. b),

- w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust.1 lit. c), w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych
i o rachunkowości,

- w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez "Villa Zenobia" Karina Gołubowska lub osoby trzecie, a polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń bądź obronie przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f).

6. Pani / Pana dane osobowe są przekazywane:

- podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, usługi doradczo-kontrolne ( np. firmy audytorskie), usługi prawne, podmiotom dochodzącym należności,

- podmiotom,  którym "Villa Zenobia" Karina Gołubowska powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

- operatorom pocztowym (wysyłanie korespondencji),

- bankom w zakresie płatności,

- organom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych.

7. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, w okolicznościach wymagających przetwarzania danych do dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Dane osobowe są przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i o rachunkowości.

8. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez "Villa Zenobia" Karina Gołubowska przysługuje Pani / Panu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (art. 15),

- do sprostowania danych (art. 16),

- do usunięcia danych (art. 17),

- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18),

- do przenoszenia danych (art. 20),

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21).

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Od dnia 25 maja 2018 r. jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Równocześnie informujemy, że do 30 kwietnia 2019 roku administratorem danych osobowych był „VOYAGE" ATP Zenobia Morawska z siedzibą w Szczecinie, adres:
70-241 Szczecin ul. Kopernika 3-5, kontakt mailowy: office@voyage.com.pl

 ikonki->fb      booking.com Villa Zenobia

ul.
Bukowa 4, 72-344 Rewal
e-mail: biuro@villazenobia.pl
do góry