Nasze strony www wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka). Mogą stosować je także firmy współpracujące z nami.
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie i zapis zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Możesz zmienić ustawienia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.
[ X ] akceptuję warunki - zamknij
 REZERWACJA  691 607 606  

ZARZĄDZANIE PRYWATNOŚCIĄ (RODO) « HOME

ZARZĄDZANIE PRYWATNOŚCIĄ (RODO)

Wywiązując się z obowiązku informacyjnego, wynikającego z

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(DzU UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), zwane RODO, które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest „VOYAGE" ATP Zenobia Morawska z siedzibą w Szczecinie, adres:

70 - 241 Szczecin ul. Kopernika 3-5,

kontakt mailowy: office@voyage.com.pl

2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych może Pani / Pan uzyskać korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres:

„VOYAGE" ATP Zenobia Morawska

70 - 241 Szczecin ul. Kopernika 3-5.

3. Podanie danych osobowych jest wymagane przez „VOYAGE" ATP Zenobia Morawska w celu zawarcia i realizacji umowy.

4. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani / Pana. Innym źródłem pozyskiwania danych mogą być źródła publiczne np. rejestry KRS, CEIDG.

5. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane:

- w celu wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit. b),

- w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust.1 lit. c), w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości,

- w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez „VOYAGE" ATP Zenobia Morawska lub osoby trzecie, a polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń bądź obronie przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f).

6. Pani / Pana dane osobowe są przekazywane:

- podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe, usługi doradczo-kontrolne ( np. firmy audytorskie), usługi prawne, podmiotom dochodzącym należności,

- podmiotom,  którym „VOYAGE" ATP Zenobia Morawska powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

- operatorom pocztowym (wysyłanie korespondencji),

- bankom w zakresie płatności,

- organom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych.

7. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu, w okolicznościach wymagających przetwarzania danych do dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi. Dane osobowe są przetwarzane przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi i o rachunkowości.

8. Pani / Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez „VOYAGE" ATP Zenobia Morawska przysługuje Pani / Panu prawo do:

- dostępu do treści swoich danych (art. 15),

- do sprostowania danych (art. 16),

- do usunięcia danych (art. 17),

- do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18),

- do przenoszenia danych (art. 20),

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21).

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Od dnia 25 maja 2018 r. jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 ikonki->fb   ikonki->trip   ikonki->booking Villa Zenobia

ul.
Bukowa 4, 72-344 Rewal

tel. +48 691 607 606
do góry